Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Bài cũ
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Cũng như lòng thương xót, việc phụng sự ban ân huệ hai lần. Nó ban ân huệ cho người đưa ra và ban ân huệ cho kẻ thọ lãnh.

-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...6450 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2262 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1554 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1475 lần đọc
·· Học công phu1423 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI LONG HOA QUA CÁC TÔN GIÁO
Đăng ngày bởi Hà Phước Thảo

Đề tài thuyết trình

 Trích từ Tiểu Luận Cao Học Nhân Văn , đề tài : "Hội Thánh Di Lạc Vĩnh Long"ngành Tôn Giáo Nhân Chủng Học  của  Sinh viên Hà Phước Thảo Thư Viện Quốc Gia Việt Nam và Thư Viện Trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Thủ Đô Sài Gòn, Việt Nam, xuất bản tháng 4.1975, in ronéo từ trang 20- đến trang 44/215 )

Dàn bàiTRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI LONG HOA QUA :
Phật giáo
Thiên Chúa Giáo
Cao Đài giáo
Phật giáo Phái Phật Thầy Tây An hay Bửu Sơn Kỳ Hương
Sư Vãi Bán Khoai
Tứ Thánh
Phật giáo Hòa Hảo
Thông Thiên Học
 Theo tài liệu cơ bút của Hội Thánh Di Lạc thì Hội Thánh thành lập do Thiên Cơ, trong đó, Chương Trình về Long Hoa Đại Hội đã được các Đấng Thiêng  Liêng cho biến qua sự tiết lộ bằng cách giáng cơ. Trước khi đi sâu vào chi tiết của Chương trình nầy, người ta cần phải tìm hiểu thế nào là Đại Hội Long Hoa mà các Tôn giáo đều có nói đến.

 TIẾT  I .  PHẬT GIÁO

    Triết lý Phật giáo không có để cập rõ ràng về Đại Hội Long Hoa, mà chỉ nói đến định luật Thành, Trụ, Hoại , Không và bốn giai đoạn nầy cứ luân hồi mãi. Như vậy, giai đoạn hoại, không là thời ký cuối của chu kỳ thành lập Vũ Trụ, vạn vật.
Thei KInh Phật thì Đức Thích Ca có tiên tri: Sau nầy vào thời Mạt pháp (1)  sẽ có Đ1ưc Phật Di L5ac ra đời, là một vị Phật thứ năm trong 5 vị Phật. Phật Di Lạc là một vị Phật Bồ Tát  (2) sẽ nối tiếp Đức Thích Ca lập ra Hội Long Hoa để hóa độ chúng sanh.
Từ khi Phật Tích Ca tịch diệt đến nay, theo Kinh Phật, chia ra làm ba thời ký: Chánh pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp.

1. Thòi kỳ Chánh Pháp : Là thời ký Đức phật còn tâi thế cho đến khi giaó lý của ngài còn được phổ biến chân truyền. Phần đông ngươì tu được chứng quả, thời gian nầy khoảng năm trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn.

2.  Thời kỳ Tượng Pháp : Thời ký nầy khoảng một ngàn năm lúc chư vị đệ tử của Phật còn tâi thế, nối nhau truyến Chánh giáo, nhưng vì không được chân truyền nên đồ chúng đắc quả ít hơn thời gian Chánh pháp.

3. Thời Mạt Pháp: Sau một ngán năm của thời  Mạt Pháp, Phật giáo suy vi vì thất chân truyền, thiên hạ thiên về Vật Chất mà không lo đến đường tinh thần nên rất ít người chứng quả.

    Theo Kinh Đại Tập, từ khi Phật tịch diệt về sau chỉ có 2.500, chia ra 5 thời ký: Mỗi thời ký 500 năm và 500 năm sau cùng là thời ký đấu tranh, nhân loại xa lìa chánh pháp, theo tá thuyết, tìm đủ mọi mánh khoé để giết hại nhau. Thời kỳ nầy là thời kỳ Mạt Pháp, sẽ có Đức Phật Di lạc ra đời giáo Đạo cho chúng sanh trở về Chánh pháp để lập đời Thượng Nguơn Thánh Đức, tạo một Chu Kỳ mới là cuộc sống sẽ vô cùng tốt đẹp.
_______________
(1) Thời ký cuối cùng của Phật Pháp Chánh Truyền.
(2) Tiếng Phạn là Bodhisattva, nghĩa là cứu độ tất cả mọi người. Vị nầy cọn một bậc nũa là thành Phật. Đức Di Lạc nay là vị Phật tá danh là "Đương Lai Hạ sanh Di Lạc Tôn Phật". Ngài là vị Phật mà vì lòng Tư Bi thương nhân loại nên Ngài hạ mình giáng sanh để tận độ chúng sanh.

TIẾT  II.  THIÊN CHÚA GIÁO

    Theo Kinh Tân Ước (Neues Testament, New Testament) các Thánh Tông Đồ có ghi lại lời Chúa Giê-su, tiên tri Ngày Phán Xét Cuối Cùng và ngày ấy những người chết sẽ sống lại (trong Kinh Tin Kính đọc trong Nhà Thờ có câu: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại"). Lời tiên tri ấy như sau: "Anh em thân mến ! Tôi không muốn để anh em phải hồ đồ về vấn đề những người đã chết, như người không còn hy vọng. Nếu chúng ta in Chúa Jesus đã chết và đã sống lại, thì những ai đã an giấc trong Chúa Jésus cũng thế, Thiên Chúa sẽ kết hợp với Người..."(4, 13-18). Trong ngày Thâm Phán nầy, có sự thưởng phạt: Những người có công ( sống trọn tốt trọ lành) được gọi là tôi tớ của Chúa thì được thưởng, còn những người có  tội lỗi (kẻ ác, những kẻ mưu đồ ám hại người đồng loại) thì sẽ bị huỷ diệt: Đó là lời Tiên Tri trong đoạn sau đây: " Và Thiên Sứ Thứ Bầy thổi kèn đồng, và những tiếng nói lớn vang lên từ Trời rằng: Vương quyền trên thế gian đã thuộc về Thiên Chúa chúng ta, Đấng Ki-tô của Ngài và Thiên Chúa sẽ thống trị đời đời ... và cơn thịnh nộ của Chúa đã đến (4) là giờ xét xử kể chết, và ban thưởng cho các Tiên Tri , tôi tớ của Chúa, cho các Thánh và cho những ai kính sợ Chúa, lớn cũng như bé va hủy hoại những ai phá huỷ thế gian" (5).

    Trong ngày phán xét Cuối Cùng sẽ xảy ra những cuộc xáo trộn trật tự thiên nhiên. Con ngươì trên trái đất để rước lấy những sự bất hạnh, phải làm hết sức mình mới kiếm được miến ăn và nân khan hiếm thực phẩm bời hạn hán, côn trùng phá hoại mùa màg, (6), bởi khủng hoảng nhiên liệu (dầu hỏa), nhân loại sẽ  tàn tạ bởi bệnh tật: Bịnh dịch lan tràn, bệnh ung thư và những bệnh gây ra bời dùng sản phẩm hóa học phản thiên nhiên và cả bịnh mới khác.
______________

(4) Tìm hiểu Kinh Thánh Quyển II, Tân Ước ( Légio Mariae, 1960), trg. 206.
(5) Cơn thịnh nộ chỉ sự xáo trộn thiên nhiên: Sấm chớp, thiên tai, nạn đói ...Sách Khải Huyền, Tân Ước, Loc.cit, tr. 231.
(6) Hiện nay Cơ Quan Lương Nông Quốc Tế (FAO) và các nước báo động về sự khan hiếm thực phầm, nạn đói đe doạ thế gới.

    Đến ngày phán xét Cuối Cùng, ngoài các xáo trộn dưới mặt đất, trên trời cũng xảy ra: Thiên ám Địa hôn, mặ trăng mất ánh sáng, cà bầu trời bao trùm một màu đen tối, nhiều vì sao rơi rz5ng như ngắm cuộc đốt pháo bông, " và đền thờ trên Trời của Chúa mở ra, và người ta thấy hòm bia ước trong đền thờ, rồi có chớp, tiếng nói và sấm sét lại động đất vá mưa đá lớn" (II, 15,18) (loc.cit, trg, 231 )

Trong "Bức Thư Fatima"( được xuát bàn tại Việt nam, làm bàn dịch tử tiếng Bồ Đào Nha) Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha năm 1917, rất ìt được phổ biến, Đức Mẹ có tiên tri:" Đại Chiến Thứ Ba, nhân loãi mười phần, chết chín còn một ( Sấm Trạng trình cũng có viết: Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình). Chúa Xi-ri.ki-tô, Đức Mẹ Marua và Thánh Cả Giu-se sẽ có xác thân người Việt Nam để cứu con ngài trên thế giới ... Nhân loại sẽ về Việt Nam rất đông. Chị Lucie viết:" Nước Việt Nam là một Thánh Địa Gerusalem thứ hai ... Nước Việt Nam sẽ đổi lại là Đại Nam Tịnh Quốc ... Nhan loại nen hướng vế Miền Nam Nước Việt để xây dụng cho Quốc Gia Việt Nam thành một Thánh Địa, hấu khi Đại Chiến thứ Ba sẽ về đoq mà nương tựa" (Bức Thư Fatima của chị Lucie tr. 5,9,10).

    Trong Kinh Cựu Ước co ghi lời Sấm Tiên Tri của Trưởng Lạo Joel như sau:
    "Trong nhựng ngày cuối tận, đây là lời  phán dạy của Đức Thượng Đế:" Ta sẽ bố rải thần huệ của Ta xuống nhân gian... Ta sẽ chuyển những điềm lạ ở trên Trời và ở dưới đất: Nào máu, nào lửa, nào khói bốc mịt mù. Mặt trời sẽ biến ra tối tăm và mặt trăng thành đỏ sậm như máu trước khi ngày Thiên Đi6nh và Cứu Thế, tức là ngày rực rĩ vinh quang" ( Joel 3:I:15).

    Đạo Nhân Chứng Giê-hô-va (Temoins de Jéhova, Jehovas Zeugen) cũng có đề cập ngày Cuối Cùng và Tái Tạo Thế Gian (Har Magedon) . Trong Thánh Knh, Đức Chúa Gie-su có báo trước nhiều việc cho các môn đồ tương lai của ngài chờ xem để biết sự cuối cùng gần đến. Ngày phán rằng: Ngày sau rốt của Hệ Thống Ác nầy sẽ đánh dấu bởi Thế Chiến, đói kém, sự gia tăng bất pháp... Thầy của những kẻ mà Đức Giê-hô-va giết trong ngày đó sẽ đầy trên đất từ đấu nầy đến đầu kia" ( Giê-rê-mi 25:33) (Mathiơ 24:3-12 trong Lẹ Thật duy nhât1 dẫn đến sự sống đời đời ( Thánh Kinh Hội) trg. 8,9,97) và nói về tái tạo thế gian, lập đời mới, Đức Jésus phán:
"Vậy thế gian sẽ biết được những thay đổi lớn dường nào, sẽ không còn chiến tranh, không còn sự đau đớn liên tục theo nó. Thủ hận, ích kỷ, tội ác hung bạo sẽ biến mất. Những sự nầy sẽ nhường chỗ cho hoà bình vá an ninh hoàn toàn". ( Thi Thiên 37: 10,11).

TIẾT III.  CAO ĐÀI GIÁO

    Thánh giáo Cơ bút Đạo Cao Đài có nói rất nhiều về Long Hoa. Trong Kinh Đại Tường ( Kinh đọc vào lễ tuần Mãn Khó, giọng Nam Xuân) của Cao Đài giáo có nói đến Di Lạc giáng thế, thâu hồi các tôn giáo hửu hình hiẹn có qui thành một Đạo duy nhất:

                Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo Chủ,
                Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên,
                      Tái sanh sửa đổi Chơn Truyền,
          Khai cơ tận độ cửu tuyền tuyệ vong.

                Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
                Cõi tây Phang đuổi quỉ trừ ma,
                       Giáng sinh Hộ Pháp Di Đà,
         Chuyển cây ma, xử đuổi tà trục tinh.

                Thâu các Đạo hữu hình làm một,
                Trường thi Tiên Phật duợt kiếp khiên.
                      Tạo đời cải dữ ra hiền,
        Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.

                                     Thích Ca Mâu Ni Văn Phật

     Trong quyển Đại Thừa Chơn Giáo của Phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi Cao Đài Đại Đạo, sư tập những bài Thánh giáo của Đức Cao Đài Tiên Ông Đại BỒ Tát Ma Ha tát, dạy về triết lý, phương pháp thiền định có nói về Long Hoa Đại Hội, ngài tiên tri cho biềt: Thời ký Mât pháp, sẽ có Ngôi Hai giáng thế dạy Đạo (Ở phương Tây Ngôi Hai của Đức Thượng Đế mượn xác phàm của Đức Chúa Giê-su là Chúa Jesus Christ, còn ở phương Đông vào thời Mạt pháp là Đức Ngô Minh Chiêu  dạy bửu pháp và lúc Long Hoa Đại Hội  có Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật
sẽ giáng thế sửa đời trị dân).:
                                    Gần tận thế NGÔI HAI ra mặt,
                                    Đặng toan phương dìu dắt chúng sanh.
                                    Chỉ đường cội phước nguồn lành,
                                    Giác mê tỉnh ngộ tu hành siêng năng. 
(ĐTCG)
    Theo triết lý của Đạo Cao Đài thì Vũ Trụ Vạn vật cũng như trái đất nói riêng, sẽ tiến hóa theo một chu trình làm ba Nguơn. Trrong Thánh giáo Đức Thượng Đế dạy như sau:

    "Các con khá biết: Đạo có ba Nguơn. Ba Nguơn ấy là cái số cuối cùng của Trời, Đất. Trước hết, mở đầu là Thượng Nguơn. Đấy chính là Nguơn Tạo Hóa, là Nguơn đã gầy dựng Càn Khôn Vũ Trụ. Vậy khi mới Tạo Thiên Lập Địa, nhân loại sanh ra thì tánh chất con ngườI rất đổi hồn hồn, ngạc ngạc, còn đang thuần phác thiện lương, nên chỉ cứ thuận ting Thiên lý mà hoà hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cọng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi đạo tháng ngày. BởI đó, thời Thượng Cổ mới có danh là đời Thượng Đức, mà Thượng Nguơn ấy cũng kêu là Nguơn Thánh Đức nữa.

                  Kế đó, bước qua Trung Nguơn thì nhân thân bất nhứt , taâp quán theo thói đời, thâm nhiễm nhiều nết xấu, mới làm cho mất điểm thiện lương, bèn cậy bởi sức mình mà hiếp bức lẫn nhau, tương sát, tương tàn, mạnh còn yếu mất, nên mới sinh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại đồng chủng, phai lợt tình đồng nghĩa, đồng bào, bởi đó, đời Trung Cổ nơi có danh là Thượng Lực, mà Trung Nguơn ấy cũng kêu là Nguơn Tranh Đấu nữa.
 
   Tiếp đến Hạ Nguơn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ tợn, ghê gớm thì nhân loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân, nên mới bày ra chước quỉ mưu tà, kế sâu bẫy độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Song  đó cũng lẽ tự nhiên,  cỳng tranh đấu mới càng tiến hóa,. Ngặt càng tranh đấu lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét  phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó là hiện tại là đời Mạt Kiếp. Còn Hạ Nguơn nầy là Nguon Điêu Tàn.

Nhưng hễ loạn  là tới trị, vong ttấ hưng, nên Nguơn Tiêu Diệt tất sẽ bước đến Nguơn Bảo Tồn là Nguơn Đạo Đức phục hưng, để sắp lại như đời Thượng Cổ, thế nên cũng gọi là Nguơn Tái Tạo.

    Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ nầy là thời kỳ qui nhất thống, Đại Luân Hồi của Thiên Địa đó ! Mà ngày nay đã đúng số nhất định của Tạo Hóa, đã tới Nguơn cuối cùng của Thiên Địa, vì tính ra thì đã mưới hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, nên đã tới thời kỳ Tạo Thiên Lập Địa một lần nữa" (ĐTCG Đàn cơ ngày 1.11.1936 - 18.9. Bính Tý, ĐTCG, Gia Định, 1956, trg. 33, 34 ).

    Theo lời giải thích về luật Tiến Hoá của quả Địa Cầu, Đức Cao Đài Tiên Ông Thượng Đế cho rằng: Quả Địa Cầu nầy là quả Địa Cầu thứ 68 trong Hệ thống Tiến Hóa của Thái Dương Hệ, nay  gần đến ngày tận diệt, tan rã, vì Thiên Cơ đã định trước ngày giờ. Hễ thế giới nầy tiêu diệt thì nhân loại tiến hóa qua Quả Cầu 67, là nơi tiền định của Thiên cơ mầu nhiệm. Đức Thượng Đế giáng cơ dạy Đạo, khuyên người nên tu sửa để được bình an ở ngày chót để vào một thế giới khác tươi sáng hơn. Đức Thượng Đế khuyên: "Các con chẳng nên khinh lời ấy dị đoan. Một ngày kia sẽ có".
 
    Như vậy, Hội Long Hoa là một Hội lập ra trong thời kỳ tận diệt để chọn người hiền. Đây là cơ hội mấy muôn năm mới trở lại một lần. Người Việt nam hữu phước lắm mới được co bút tiết lộ để biết trước mà lo tu tập trong Trường Thi chót nầy.

                                  Kỳ Đại Xá NAM BANG hữu phước,
                                  Mối chơn truyền gặp được là may.

    Đây là kỳ thi chót, nếu ai không cải ác tùng thiện, chắc phải sa đọa muôn thuở:                                
                                    Rán tu kịp Hội Long Hoa,
                            Trễ rồi một kiếp đoạ sa muôn đời
.
 
    Cơ bút Đạo Cao Đài có nói về đời Nghiêu Thuấn sau kỳ Đại Hội Long Hoa, nhưng không nói rõ hơn nữa. Hiện nay, nhiều Chi Phái ccá Tôn giáo có nói nhiều về Thượng Nguơn. Như Phật Giáo Phái Phật Thầy Tây An Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hoà Hảo và sau nầy có Cơ Di Lạc Phật Vương Cứu Thế.

còn tiếp
kỳ sau:

 TIẾT   IV .  PHẬT GIÁO PHÁI PHẬT THẦY TÂY AN hay BỬU SƠN KỲ HƯƠNG


Cùng một đề tài:
· QUÁ QUAN PHỤC THỰC ngày 12/22/16
· Thông điệp từ bộ lạc kogi (tt) ngày 12/29/13
· Tứ Ân Chánh Đạo, Tứ Hiếu Tùng Ân ngày 12/19/12
· Chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh ngày 11/22/11
· Công phu ngày 10/08/11
· Chơn nhơn ngày 10/08/11
· Vào đời độ chúng lập công ngày 10/08/11
· Sống Đạo ngày 10/08/11
· Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình ngày 10/08/11
· Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị ngày 02/27/10
· Học lời Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn về công phu ngày 03/06/09
· Ích lợi của công phu và công dụng của tịnh trường ngày 03/06/09
· Mùa xuân với người giáo sĩ ngày 03/06/09
· Tham dự khóa tu tại Bác Nhã Tịnh trường ngày 03/06/09
· Câu chuyện thành nhân ngày 03/06/09
· Nên người sứ mạng ngày 03/06/09
· Từ gía trị tâm linh đến giá trị tâm linh siêu việt ngày 03/06/09
· Học lời Đức Cao Triều Tiền Bối dạy thế hệ trẻ ngày 03/06/09
· Ngọc Trì lên đường tu ngày 03/06/09
· Nhật ký mùa tu Hạ Chí 2008 (Mậu Tý) ngày 03/06/09
· Nhật ký mùa tu Thu Phân 2008 (Mậu Tý) ngày 03/05/09
· TỰ THUẬT CUỘC ĐỜI TU THÂN HÀNH ĐẠO CỦA CHÍ TÍN ngày 06/26/08
· Thánh Địa Tây Ninh và Địa Linh Bến Tre ngày 04/07/08
· Ưu Đạo bất ưu nhàn ngày 02/19/08
· Nét đẹp Giáng Sinh Trong Tình Đạo Cao Đài ngày 01/28/08
· Phục Sinh ngày 01/26/08
· Tại sao ngày lễ Giáng Sanh 25 tháng 12 ngày 01/26/08
· Tưởng niệm Đức Chúa Giêsu ngày 01/26/08
· Suy nghiệm về lễ Giáng Sinh ngày 01/26/08
· Cao Đài Thiên Chúa đến trong Kỳ Ba ngày 01/26/08
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,