Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Ðạo tại tâm hề Phật tại tâm, Vọng cầu bôn ngoại thị hôn trầm, Nhơn nhơn tự hữu Như-Lai tánh, Tánh đắc Như-Lai pháp diệu thâm.

-- VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Khi cho ai vật gì, bạn đừng bắt buộc kẻ ấy phải giữ để làm của riêng tư.
Hãy vui mừng nếu thấy vật ấy được đem tặng người khác và làm cho họ sung sướng.


-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5578 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2150 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1513 lần đọc
·· Học công phu1371 lần đọc
·· Tâm thư1329 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Hội Thánh Cao-Ðài Cầu Kho Tam Quan (Trung Ương)
Đăng ngày (14/4/2004) - 10:31 AM bởi admin

Thông báo / Tin tức

SƠ LƯỢC SỬ

Hội Thánh Cao-Ðài Cầu Kho Tam Quan (Trung Ương)

1 Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ (Ðạo Cao Ðài) xuất hiện tại miền nam Việt Nam

. 23/8/ Bính Dần (1926) Khai Tịch Ðạo tại Thánh Thất Cầu Kho (ngày nay là Nam Thành Thánh Thất)

. 15/10 Bính Dần (1926) Khai Minh Ðại Ðạo tại chùa Từ Lâm Tự Gò Kén

2 Ðạo Cao Ðài đầu tiên truyền ra miền TrungÐầu năm 1927, Anh Lớn Nguyễn Hữu Hào (Tam Quan, Bình Ðinh sau này là Phối Sư thọ 106 tuổi, Toà Thánh Tây Ninh) và Anh Lớn Nguyễn Hữu Phương (An Nhơn, Bình Ðịnh), đã thọ giáo tại Thánh Thất Cầu Kho, đem Ðạo truyền ra các tỉnh miền Trung. Với sự hướng dẫn của các Anh Lớn Tiền khai Vương Quang Kỳ, Ðoàn Văn Bản, Lê Văn Sanh, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Văn Tường, Lê Ðại Luân, Trần Thế Tân…, cơ Ðạo miền Trung bộc phát mạnh mẻ ra 4 tỉnh Bình Ðình, Phú Yên, Quảng Ngải, Khánh Hoà. Các hướng đạo tập trung về Thị trấn Tam Quan mượn ngôi chuà Phật của Anh Lớn Phan Bồi lập thành Thánh Thất Trung Ương (hai chữ Trung Ương có từ đó).
Ðầu năm 1930, 500 bức Thánh Nhản  từ Thánh Thất Cầu Kho gửi về Tam Quan để Thiết Ðàn Thượng Tượng. Và cuối năm 1936 thêm 20,000 bức Thánh Nhản từ Thánh Thất Cầu Kho gửi ra.

3- Công khai Thánh Thất Trung Ương

Mặc dù dưới sự đàn áp, tù đày, đánh đập của Chính Quyền Ðông Dương và  Hoàng Ðế Nam Triều cấm chỉ “Cao Dài bất đắc truyền bá Trung Kỳ”, nhờ sự vận đông của Liên Hoà Tổng Hội với Hội Nhân Quyền và Nghị Trường Pháp, cuối cùng năm 1937 Ðạo Cao Ðài miền Trung được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và được phép hội họp từ 20 người trở xuống !!

Năm 1938 chọn trong 6 tỉnh Bình Ðịnh, Quảng Ngải, Kontum, Pleiku, Phú Yên, Khánh Hoà, 12 vị hướng đạo đã đứng đơn xin công khai Thánh Thất Trung Ương với Quan Toàn Quyền Hà Nội, Quan Khâm Sứ Huế, Quan Công Sứ Qui Nhơn, và Tri Phủ Bồng Sơn. Ngày 15/2 Mậu Dần (1938) làm lễ công khai Thánh Thất Trung Ương tại Tam Quan, Anh Lớn Phan Nghị làm Chánh Hội Trưởng. Trong Nam Liên Hoà Tổng Hội, Anh Lớn Phan Trường Mạnh, Lê Văn Sanh ra dự kỷ niệm với tấm chấn thêu 4 chữ “HOẰNG KHAI ÐẠI ÐẠO”

Và sau đó lần lượt công khai hoá 21 Thánh Thất  tại 4 tỉnh với tổng cộng 58 ngàn đạo hữu. Như vậy chưa tròn 12 năm trải bao nghịch cảnh đàn áp khó khăn, đất nghèo khô cằn sỏi đá, Thánh Thất Cao Ðài đã truyền lan mở rộng một các đáng kể tại miền Trung xa xôi này.

Năm 1943 Chính Phủ Nam Triều tại Huế ra lệnh bắt giam 18 vị hướng đạo tại nhà lao Qui Nhơn. Ðến tháng 2/1945 mới cho thả về (Anh Lớn Phan Nghị bị đày lên Dắc Lắc và Anh Lớn Võ Hoá đã hy sinh tai nhà lao Phú Lâm)

4- Thời Kỳ gián đoạn 1945-1954 (9 năm kháng chiến)

Hầu hết các Thánh Thất nằm trong vùng nông thôn hoặc bán nông thôn bị ảnh hưởng nặng nề về cơ sở cũng như nhân sự trong suốt 9 năm kháng chiến giành độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, người cầm quyền ở hạ tầng nghi kỵ trước sự ngưỡng mộ tu hành đông đảo cuả nhân sanh. Một số vị hướng đạo và đạo hữu đã bị tù đày, hy sinh tính mạng, trước đức tin sáng chói không thay lòng đổi dạ. Cơ đạo bị gián đoạn, Thánh Thất bị phá hủy !

5- Thời Kỳ Phục Khai 1954-1963 (9 năm)

Năm 1954, Việt Nam  bắt đầu độc lập trong cảnh đất nước chia đôi, toàn đạo đã học đủ sự nhẩn nại, lòng chân thành trong tín ngưỡng phục vụ đạo pháp và nhân sanh. Các bậc hướng đạo nhận thức trách nhiệm thống truyền Ðại Ðạo trước lịch sử cùng nhân sanh đồng tâm mở lại các Thánh Thất.

        Cuối năm 1954, trong 7 tỉnh Bình Ðịnh, Quảng Ngải, Kontum, Gia Lai, Phú Yên, Lâm Ðồng, Khánh Hoà có tất cả 33 Thánh Thất được xây dựng và phục khai.

        Từ Thánh lịnh qua đàn cơ ngày 1 tháng 4 Bính Thân (1955), chuyển qua sứ mạng mới,  danh xưng Thánh Thất đã đổi thành Hội Thánh Trung Ương. Ðầu năm 1956 các Anh Lớn đệ đơn mở Ðại Hội Nhân Sanh, nhưng Tỉnh Trưởng chính phủ Ngô Ðình Diệm lúc bấy giờ ngày 15/2 Ðinh Dậu (1956) ra lệnh “ Giải tán Ðại Hội”. Miền Trung lúc này sự tự do tín ngưỡng vẫn bị đe doạ đàn áp.

        Quí Anh Lớn Phan Trường Mạnh, Huỳnh Ðích ra dự đại hội nhưng bất thành trở về Saigon cùng các Anh Lớn  Nguyễn Văn Phùng, Lương Văn Bồi, Lê Ðại Luân…tranh đấu với chính phủ Ngô Ðình Diệm cho sự tự do tín ngưỡng của Ðạo Cao Ðài Trung việt Tam Quan. Từ đó cơ đạo đuợc dễ dãi phần nào.

        Với sứ mạng kỳ ba, toàn thể nhân sanh đồng tâm mua đất, một mẫu ta, ngày 15/4/56, và tiến trình xây xất Ðền Thánh tại Tam Quan. Mặc dầu cơ Ðạo miền Trung còn khó khăn, nhưng lòng hy sinh vì Thầy vì Ðạo và với sự giúp đở của các Anh Chị Lớn miền Nam, việc xây dựng tạm xong vào năm 1959. Ðại Hội An Thiên Khánh Thành Hội Thánh được tổ chức thật long trọng từ 12 đến 18/3 Canh Tý (1960). Trong Nam phái đoàn Cao Ðài Thống Nhất gồm Anh Lớn Huỳnh Ðức (Cụ Phan Khắc Sửu), Phan Trường Mạnh, Nguyễn Văn Phùng, Lê Ðại Luân… tham dự. Ngày đại lễ nói lên sự tương liên giữa các Tộc Ðạo chi phái miền Nam xa xôi với miền Trung trên mọi phương diện  tinh thần cũng như vật chất. Sứ mạng của Hội Thánh được nói rõ trên hai câu liển trước ngọ môn .

Bắc vãng Nam lai Ðại Ðạo Tam Kỳ qui vạn chủng
Tây tiền Ðông hậu cơ đồ nhứt thống vững thiên thu

Từ ngày Ðại Lễ, thành phần chức sắc lưỡng đài Hội Thánh đã được thành hình. Một chương trình tu tiến , phổ thông chơn đạo, đào tạo chức sắc, xây dựng Thánh Thất, học đường khắp mọi nơi và liên giao hành đạo cùng tất cả chi phái, tôn giáo bạn đã tuần tự phát huy và thực hiện..

6- Thời kỳ chiến tranh bom đạn (1963-1975)

Qua ngày Ðại Lễ Ðức Chí Tôn, 9/1/Giáp Thân (1964), Hội Thánh và hầu hết các Thánh Thất nằm trong vùng nông thôn đều lâm vào cuộc chiến Việt Nam  khốc liệt về lãnh thổ, quần chúng và ý thức hệ. Hội Thánh Trung Ương lưỡng đài nhận trách nhiệm bảo vệ cơ Ðạo và nhân sanh giữa cơn bom đạn.

        Chức sắc, chức việc di tản, ly tán, Ðền Thánh và các Thánh Thất bị bom đạn hư hại. Một số cố ở lại để bảo vệ cơ sở, lập Phước điền để tự túc tự tu. Ngày 1/4/65 Hội Thánh không cách nào hơn phải di tản ra Qui Nhơn, lập Văn Phòng Ðại Diện . Ðây là cuộc chiến tàn phá ác liệt gây tai nạn dồn dập khắp nơi. Nhưng tinh thần đồng Thầy đồng Ðạo, đùm bọc tương thân tương trợ đã được chứng tỏ hơn bao giờ hết, để tiếp tục sinh hoạt tu học hành đạo vượt mọi hoàn cảnh sinh tử khổ đau. Một số Thánh Thất vì sinh tồn đã phải bỏ đi, hay hội nhập vào các Hội Thánh khác

7- Thời kỳ sau 1975 và thành hình Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan

Sau cuộc chiến ác liệt và lâu dài, sự tổn thất về tài sản và nhân mạng thật to lớn nhứt là Hội Thánh Trung Ương và các Thánh Thất liên hệ nẳm trong vùng nông thôn lửa đạn. Chức sắc lưỡng đài bằng mọi cách với hoàn cảnh mới của lịch sử phải khắc phục hậu quả mất mát của chiến tranh, giải tán phần đông tu sĩ và lập Ban Thường Trực của Hội Thánh.

        Trong thời điểm bi quan nhất ngày 24/5/85 GS Thượng Du Thanh làm giấy giao Hội Thánh cho UBMTTQVN, và từ đó hoạt động đạo sự rơi vào mức tối thiểu. Sau 9 năm, với bao cuộc khiếu nại của Hội Thánh và các Thánh Thất đến các cấp chánh phủ từ Huyện đến Trung ương, và với các chuyển biến thuận lợi của đất nước, ngày 25/2/1994 UBMT Hoài Nhơn có phiên họp trao trả Hội Thánh laị cho các chức sắc được ủy quyền của nhân sanh (có quay phim và chụp hình). Ban Thường Trực chính thức tiếp nhận Hội Thánh vào ngày 16/9/94

        Tuy nhiên phải trải qua 6 năm với bao nhiêu hoạt động ráo riết của Ban Thường Trực và các Anh Lớn Hội Thánh trải qua muôn ngàn thử thách, nhà nước cuối cùng cho phép tổ chức Ðại Hội Nhân Sanh vào ngày 2 và 3/3/2000. Tập trung 31 trại đại biểu các Thánh Thất trực thuộc giữa rừng dừa Hội Thánh (gồm tất cả 201 Ðại biểu các Họ Ðạo và 32 chức sắc Hội Thánh) cùng đại diện Chính Phủ  các tỉnh miền Trung. Kết quả đại hội đưa đến Quyết định 199/2000/TGCP ngày 28/4/2000, nhà nước công nhận tổ chức giáo hội theo Hiến Chương lấy tên “Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan” (thay vì Hội Thánh Trung Ương) với một Hội Ðồng Chưởng Quản Lưỡng Ðài khá đầy đủ. Ðây là Hội Thánh Cao Ðài sau cùng được cấp pháp nhân hành đạo sau bao nhiêu năm thử thách đầy khó khăn. Hội Ðồng Chưởng Quản Lưỡng Ðài gồm tất cả 13 vị (trẻ nhất Lễ Sanh Vỏ Cự 63 tuổi và cao niên nhất sanh năm 1919, GS Ngọc Lâm Thanh, 85 tuổi). Và Ban Thường Trực của HÐCQLÐ gồm có:

1.      Bảo Pháp Huỳnh Văn Liêu, (Huệ Linh Tâm) (sanh năm 1922): Chưởng Quản

2.      Hiến Ðạo Lê Giới (Huệ Năng) (sanh năm 1927): Phó Chưởng Quản (đào tạo, tổ chức)

3.      Giáo Sư Phan Khâm (Ngọc Khâm Thanh) (sanh năm 1919): Phó Chưởng Quản (Nội Chánh)

4.      Tiếp Thế Nguyễn Ðình Hiến (Huệ Trí): Tổng Thơ Ký

 

8- Lễ Khai Cơ Trí Thạch (đặt viên đá đầu tiên) tái thiết Ðền Thánh Tam Ðài

Sau gần 50 năm, Ðền Thánh với công trình kiến trúc xa xưa và với ảnh hưởng bom đạn chiến tranh tàn phá, cần phải tái thiết. Sau 3 năm chờ đợi từ ngày được nhà nước công nhận cho pháp nhân, thấy rằng bảo tồn di tích công trình hy sinh của các lớp tiền bối là một điều phải làm. Và nhứt là, bước qua giai đoạn mới, việc trùng tu Hội Thánh là điều cấp thiết để tiến cho kịp sứ mạng phổ độ kỳ ba, vì hoàn cảnh đã bị gián đoạn bao nhiêu năm qua. Nhân sanh miền Trung qua bao thời kỳ chiến tranh nền kinh tế chật vật lại càng khó khăn hơn. Lòng hy sinh vô bờ bến của nhân sanh không được là bao, cho nên Hội Thánh kêu gọi sự hổ trợ của cơ Ðạo miền Nam và khắp mọi nơi.

        Lễ Khai Cơ Trí Thạch đã được tổ chức long trọng vào ngày 8-9/9/Quí Mùi (3/10/2003) với sự hiện diện của 14 cơ quan chính quyền nhà nước, 13 phái đoàn đại diện các Chi phái Ðạo, 5 phái đoàn đại diện các tôn giáo bạn, chức sắc, thân hào, nhân sĩ  lưỡng đài và đại biểu 35 Thánh Thất trực thuộc Hội Thánh. Tất cả với lòng chí thành làm lễ đặt viên đá đầu tiên tái thiết Ðiện Thờ Ðức Chí Tôn Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan (Trung Ương) tại Thị trấn Tam Quan giữa vùng núi và biển của miền Trung nước Việt

Giấy Phép xây dựng của UBND Tỉnh Bình Ðịnh:02/GPXD ngày 18/1/2003

Sổ Công Chứng Kiến Trúc số 1085-20731, 01-03/TPCC-SCC-SGT ngày 27/8/2002

Bản Dự Toán số 04/2002TT-BXD ngày 27/6/2002 Tổng cộng 1,668,942,222 $VN (vào khoảng trên $100,000 US)

        Hội Thánh khẩn thiết kêu gọi sự đóng góp của tất cả con cái Ðức Chí Tôn ở khắp mọi nơi để công cuộc tái thiết sớm thành tựu trong năm nay. Hội Thánh  xin thay mặt nhân sanh kính lời cám ơn và cầu nguyện hồng ân chan hoà cho tất cả chư Huynh, Tỷ, Ðệ Muội và gia đình.

        Mọi chi phiếu công quả xin gởi về: Trần Kim Loan (Ngọc Lan) (Thư Ký/Thủ Quỹ của Ban Ðại Diện Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan Hải Ngoại)

308 N. Fisher St.

Burlington, NC 27217 USA

Tel. (336) 229-9043 Cell. Phone (336)214-0213

(xin ghi rỏ đóng góp tái thiết Ðền Thánh HTCKTQ)

Hoặc gởi trực tiếp về; Hiến Ðạo Lê Giới (Huệ Năng), Phó Chưởng Quản

                                    Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan

                                    Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Ðịnh

                                    Việt Nam

Tel. 011-84-56-765-010 (VN)

Số Tài Khoản (Account Number):431101600072 ngân hàng Nông Nghiệp Tam Quan (Hoài Nhơn, Bình Ðịnh)

Cần biết rõ thêm chi tiết xin liên lạc Ban Ðại Diện HTCÐCKTQ-Hải ngoại:

Giáo Sư Thượng Thành Thanh (Trần Thành)

61 Av. Venizelos

1070 Bruxelles

Belgigue- Belgium

Tel. 01132-2-521-7925


Cùng một đề tài:
· Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp ngày 03/05/10
· Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp ngày 03/05/10
· Phát hành Bộ Lịch Cao Đài ngày 01/04/10
· Ngày kỷ niệm 100 Năm Khai Minh Đại Đạo ngày 07/10/09
· Chổ ở khi đi thi tại Thành Phố Đà Nẵng ngày 04/11/09
· Hiền Huynh Giáo Hữu THƯỢNG MÀNG THANH ngày 03/24/09
· Tang lễ cố Phối Sư Hàm Phong Hương Tang ngày 03/07/09
· THIÊN LÝ BỬU TÒA và Gia đình đau buồn báo tin: ngày 02/07/09
· Cáo phó - Thánh Thất Bàu Sen ngày 01/08/09
· Ấn Chứng - Đạo Trưởng Chí Tín ngày 07/19/08
· Đạo Trưởng CHÍ TÍN Quy Hồi Phục Lệnh Thầy ngày 05/07/08
· Ban Tạo tác Nam-Thành Thánh thất ngày 04/25/08
· CỐ PHỐI SƯ THÁI ĐẶNG THANH ngày 04/14/08
· Khoá Hội thảo lễ bái mạng Giáo Hữu ngày 04/05/08
· Thông tri từ Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh ngày 03/14/08
· Thánh thất Bàu Sen ngày nay ngày 01/28/08
· Cách nấu gạo lứt và rang mè ngày 01/19/08
· Thánh Thất Bàu Sen ngày 01/03/08
· Thánh Thất Vĩnh Lợi, Thừa Thiên - Huế ngày 09/19/07
· Một chuyến liên giao ngày 06/15/07
· Xây Dựng Thánh Thất Hạ Long ngày 03/28/07
· Đạo trưởng Quyền Chánh phối sư NGỌC TÍN THANH ngày 02/13/07
· Ban Tri Sự Củ Chi ngày 01/08/07
· Vui Giáng Sinh cùng những trẻ em Bất Hạnh. ngày 12/26/06
· Liên Giao các Hội Thánh cùng cứu trợ sau Bão Số 9 ngày 12/23/06
· Khám Bệnh Miễn Phí ngày 12/22/06
· Giáo Sĩ Lập Hạnh ngày 12/17/06
· Thơ Mời Tham Dự Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Úc Châu năm 2006 ngày 12/13/06
· Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn lãnh đạo các Hội Thánh Cao Đài. ngày 12/08/06
· Lễ nhập Liên Đài Đức Hộ Pháp vào Bửu Tháp ngày 12/07/06
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,