Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Quả thật, Ta không bảo chư hiền hằng ngày bái lạy sự thương yêu mà không thực hành thương yêu.

-- Đức Jesus

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Thương Yêu là cái gì thuần khiết, du lưu trong mọi thời không, trong mọi sự kiện, chớ không phải tôn ngôi thương yêu lên Thần Thánh cách biệt con người và vạn loại

-- Đức Jesus

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5670 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2157 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1518 lần đọc
·· Học công phu1376 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1340 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

News Archives


All articles, sorted by month

 • December 2016
 • October 2016
 • September 2016
 • March 2016
 • August 2015
 • June 2014
 • January 2014
 • December 2013
 • November 2013
 • December 2012
 • October 2012
 • August 2012
 • December 2011
 • November 2011
 • October 2011
 • March 2010
 • February 2010
 • January 2010
 • December 2009
 • November 2009
 • July 2009
 • April 2009
 • March 2009
 • February 2009
 • January 2009
 • August 2008
 • July 2008
 • June 2008
 • May 2008
 • April 2008
 • March 2008
 • February 2008
 • January 2008
 • November 2007
 • October 2007
 • September 2007
 • August 2007
 • July 2007
 • June 2007
 • May 2007
 • April 2007
 • March 2007
 • February 2007
 • January 2007
 • December 2006
 • November 2006
 • October 2006
 • September 2006
 • August 2006
 • July 2006
 • June 2006
 • May 2006
 • April 2006
 • March 2006
 • February 2006
 • January 2006
 • December 2005
 • November 2005
 • October 2005
 • September 2005
 • August 2005
 • July 2005
 • June 2005
 • May 2005
 • April 2005
 • March 2005
 • February 2005
 • January 2005
 • December 2004
 • November 2004
 • October 2004
 • September 2004
 • August 2004
 • July 2004
 • June 2004
 • May 2004
 • April 2004
 • March 2004
 • February 2004
 • January 2004
 • December 2003
 •  

  Cao Đài Đại Đạo 
   Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,