Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Cái tham vọng là thần tượng kiểu mẫu thiên hạ về giáo điều là một bức chắn sáng của tia chân lý bởi những toan tính cá nhân. Sự bình an đã mất !

-- Đức Jesus

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Các con không thương được kẻ ghét mình thì khó mong gần Thầy. Ngọc Hoàng Thượng Đế

-- Ngọc Hoàng Thượng Đế

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5638 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2155 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1516 lần đọc
·· Học công phu1374 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1337 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

05 Phổ Thông Thiên Đạo
 Thư viện  rates it: Reviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 Stars   Community rates it: (no ratings yet)
   89 of 184 readers found this review helpful.

IV. PHỔ THÔNG THIÊN ÐẠO

Chư Thiên phong là người đã thọ lãnh một trách nhậm rất lớn lao để phổ thông Thiên Ðạo. Người ngoài cho Ðạo mình chơn chánh cùng chăng là do nơi cử chỉ hành động của người làm đạo. Vì vậy nên người đi truyền Ðạo cần nhứt phải giữ cho tròn phận sự của mình, một là làm sao cho sáng Ðạo Trời, hai nữa để làm gương cho đoàn em bắt chước.

Người đi truyền Ðạo cần phải đủ tư cách tu hành thì nhơn tâm mới phục.

1. Thuyết Ðạo

Mỗi lần thuyết Ðạo, cứ theo chánh lý giải bày, chẳng nên tôn trọng Ðạo mình thái quá mà mục hạ đến Tôn Giáo khác; chẳng đặng luận bàn quốc sự; chẳng đặng bày điều huyễn hoặc làm cho náo động lòng người cùng mất cuộc trị bình trong nước; chẳng đặng dùng thói dị đoan mê tín mà mê hoặc lòng người. Trong khi thuyết Ðạo, nếu ai kích bác mà dùng lời khiêm từ tao nhã, mình cũng nên giữ lấy thái độ ôn hòa mà đối đáp, trừ ra kẻ nào vô lễ thì mình phải nhịn mà làm thinh, song chẳng nên hờn giận.

2. Khai Ðàn

Khi đến khai đàn làm lễ thượng trang cho người mới vào Ðạo, trước hết phải xem coi cuộc sắp đặt nơi Thiên bàn có nghi tiết và tinh tấn chăng? Nghi tiết phải sắp đặt theo cách thờ phượng của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ; chư Thiên Phong chứng đàn không đặng phép tự chuyên canh cải nghi tiết theo ý muốn của mình. Chẳng nên để cho đàn chủ tốn kém tiền chi vì mình hết. Chẳng đặng phép thâu góp tiền chi của ai cả; dầu ai muốn gởi tiền cúng về Thánh Thất hoặc là nhang đèn cũng chẳng đặng lãnh thế (ai hảo tâm đến Thánh Thất mà cúng); như vậy mới tránh khỏi hiềm nghi dị nghị. Chức sắc hành Ðạo mà giữ đặng cử chỉ minh chánh như vậy, không những là chư Tín Ðồ tùng phục, mà người ngoại Ðạo trông vào cũng chẳng lời chi bác bẻ.

Mỗi lần khai đàn, chẳng nên nhóm quá số hai mươi người, trừ ra khi nào có phép quan cho thì mới nên nhóm nhau đông đảo.

Hành Ðạo mà giữ tròn phận sự, biết kiêng phép Nước, biết giữ luật hình, thì quyền tự do tín ngưỡng của mình mới không ai phạm đến.


Đã thêm:  Ngày đăng(19/2/2006)

Lần xem: 921

  

[ Did you find this review helpful?  Đồng ý  Không ]
[ Trở về mục lục chánh ]
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,