Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Nếu bạn muốn người ta tin hảo ý của bạn, bạn hãy tin hảo ý của họ.

-- G.S. ARUNDAL

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Tốt hơn ta nên khởi sự làm trước rồi sẽ nói sau, nhưng thường thường hành động và giữ im lặng là hay nhứt.

-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5670 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2157 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1518 lần đọc
·· Học công phu1376 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1340 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

04 Đối với người ngoại giáo
 Thư viện  rates it: Reviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 StarsReviewer Rated 5 Stars   Community rates it: (no ratings yet)
   76 of 165 readers found this review helpful.

III. ÐỐI VỚI NGƯỜI NGOẠI GIÁO

1. Ðối với Quan viên Chức sắc

Quan viên chức sắc là bực thay quyền Chánh Phủ để điều đình việc chánh trị và hoài bảo cuộc an bình trong nước. Thế thì phận tôi dân ai lại không kính trọng quan viên, nhứt là kẻ thành tâm tu niệm lại cần phải kỉnh tùng hơn nữa. Tại sao vậy? Vì người tu niệm, đối với bực quan viên chức sắc, vẫn có hai phương diện: một là phương diện người giữ đạo đối với hàng trưởng thượng; hai là phương diện bực thần dân đối với hàng quan lại. Người giữ đạo đối với hàng trưởng thượng phải giữ sao cho có lễ nghĩa, khiêm nhường; trên dạy điều phải đạo, dưới thành thật vâng theo; trên bày điều trái lẽ, dưới cung kỉnh chối từ; chớ nên nói năng vô lễ, vượt bực loạn hàng. Giữ được vậy không những người trên thương mến, chúng bạn ngợi khen, lại còn làm cho rỡ ràng danh Ðạo thêm nữa.

Bực thần dân đối với hàng quan lại cũng không ngoài cái phạm vi lễ nghĩa, khiêm nhường. Quan viên chức sắc, trong khi hành sự, dạy điều chi kẻ dưới phải tuân theo, vì người thay quyền cho Chánh Phủ; vi lịnh người tức là vi lịnh Chánh Phủ, mà lịnh Chánh Phủ thì chẳng khi nào trái cải đặng. Nhưng quyền hành của quan viên chức sắc cũng không ngoài giới hạn của Luật định cho; dầu vậy mặc dầu, nếu quan viên nào chuyên quyền áp chế ta, ta chẳng nên chống chỏi lại liền, vì nếu chống chỏi lại liền, quấy phải gì sau sẽ hay, chớ trước hết ta đã chịu một phần lỗi trọng trong ấy. Thế nào cũng còn có kêu nài nơi quan trên nữa, vì luật pháp Chánh Phủ đặt ra, không những trừng trị kẻ thường dân mà thôi, mà lại cũng trừng trị đến chư chức sắc quan viên nào chuyên quyền, trái lệ.

2. Ðối với người khác Ðạo

Một đôi người không thông đạo lý, hay tưởng rằng hễ vào Ðạo rồi thì chỉ biết người trong bổn Ðạo mà thôi, ngoài ra không chịu giao thiệp với người khác Ðạo, thậm chí đến đỗi khi thị không khứng làm ăn chung với người ta nữa. Tưởng vậy rất lầm; Ðạo gốc tại lòng bác ái; tôn chỉ Ðạo là cứu nhơn độ thế, nghĩa là cứu vớt cả sanh linh, xót thương cả nhơn loại, chớ không phải riêng người trong Ðạo mà thôi. Nhiều vị chưa vào Ðạo là tại chưa rõ tôn chỉ Ðạo Trời cao thượng thể nào, chớ biết đâu trong phần đó lại không có lắm bực nhơn từ đạo đức. Vì vậy nên, khi thị người ngoại Ðạo thì rất lầm, không giao thiệp với người ngoại Ðạo là trái tôn chỉ đó.

3. Ðối với người nghịch Ðạo

Bất câu là Ðạo nào, hễ mới khai ra tất phải gặp lắm điều gay trở. Khi Ðức Thích Ca truyền Ðạo, dân Bà la môn (Brahma) cho là Bàn Môn vì khác chánh giáo Phật Ðạo buổi ấy; khi Ðức Lão Tử truyền Ðạo, kẻ đồng thời cho là phép mê hoặc; khi Ðức Chúa Giê Giu truyền Ðạo, nhà Israel gọi là cải chánh Ðạo, đến đỗi bắt giết đi, bảo sao ngày nay chúng ta lại không chịu lắm điều khó khăn gay trở?

Mặc tình ai bẻ bai nghịch Ðạo, miễn không chuyên chế cùng không làm điều chi can danh phạm nghĩa đến ta, thì ta cũng nên giữ tròn thái độ ôn hòa lễ nghi, rốt cuộc rồi họ phải hổ mình mà tự hối.

Vả lại, mình vào Ðạo là mình đã biết tôn chỉ tối cao của Ðạo, người nghịch Ðạo là người không hiểu đến, vì "lộ bất hành bất đáo"; thế thì người biết Ðạo mà ra đua tranh, cãi cọ với kẻ không biết, đã chẳng bổ ích vào đâu lại còn mất ngày giờ vô lối.


Đã thêm:  Ngày đăng(19/2/2006)

Lần xem: 917

  

[ Did you find this review helpful?  Đồng ý  Không ]
[ Trở về mục lục chánh ]
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,