Thánh Giáo của Vạn Hạnh Thiền Sư

Lời giới thiệu
                      
Luật cảm ứng                         
Lẽ sống và lẽ chết
               
Đạo bên trong
                      
Lấy nước làm gương
           
An bần lạc đạo
                     
Thế pháp Di Lặc