Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

 

 Thánh giáo sưu tập 1


Mặt A  

Phiền não là nguồn cội Bồ-Đề
Muốn hưởng đời Thánh-Đức thì phải có Thánh-Tâm
Sự tu tiến trong đường lối Cơ-Quan
Luật Cảm-ứng và Ánh sáng tâm-đăng
Sơ-thiền Tâm-pháp


Mặt B 

Sự ích lợi của Công-phu Thiền-định
Thiên-đạo Đại-thừa là phải hòa quang hỗn tục
Hãy lo cho đời sống Tâm-linh
Tình Tạo-Hóa


Thánh giáo sưu tập 2


Mặt A  

Hãy tập làm những việc tầm thường để trở nên phi thường
Tình thương là nguồn gốc của hạnh phúc
Tu là phép chữa bịnh trần
Luận về Đạo Lý


Mặt B  
Kiếp phù sinh và Nhân quả
Khuyên con nhìn Chơn Lý Đạo
Tu luyện


Thánh giáo sưu tập 3
Mặt A 


Mặt B