Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-Bình

Thánh Giáo đề tài Khuyến Tu 2


 Lời giới thiệu                      
CQPT GiáoLý (14-7-73)
       
Thương Yêu
                      
Thái Thượng Đạo Tổ          
Tâm Điền
                         
Tâm Thiện